Aquarium

Na 150 m² smjestilo se 20 akvarija sa preko 35 m³ vode u kojima živi više od 300 primjeraka slatkovodnih riba hrvatskih i svjetskih rijeka i jezera.

Keciga
(lat. Acipenser ruthenus)

živi u pritocima Crnog i Kaspijskog mora, a naraste do 50 cm. Voli duboke nizinske vode, a hrani se ličinkama i kukcima.

Japanski šaran
(lat. Cyprus Caprio)

je ukrasna vrsta domaćeg šarana, specifičnih boja, obrasca šara i ljuski.

Štuka
(lat. Esox lucius)

je vitka i duga tijela, iznimno brz plivač i spretan lovac. Naraste do 30 kg težine i 2 m dužine.

Karas
(lat. Carassius carassius)

je slatkovodna riba i živi uglavnom u mirnim, gusto zatravljenim vodama s muljevitim dnom.

Zlatna ribica
(lat. Carassium auratus)

najpoznatija je akvarijska riba još iz 18. st. Vrlo je inteligentna, zaigrana, čak i oponaša druge ribe, a može se vrlo lako pripitomiti.