Kečiga

živi u pritocima Crnog i Kaspijskog mora, a naraste do 50 cm. Voli duboke nizinske vode, a hrani se ličinkama i kukcima.