Zmijača

Zmijače (Ophiuroidea) razred su bodljikaša plosnata tijela s tankim, gipkim, oblim, zmijastim kracima kojih je uvijek pet, ali se ponekad mogu granati. Kreću se gibanjem krakova koje mogu savijati na sve strane, vješati se oko biljaka i koralja.

Ako neki od krakova pukne, mogu ih nadoknaditi. Njihove prionjive nožice nemaju prianjaljke ni mjehuriće pa ne pridonose kretanju, već služe za unošenje hrane u usta koja se nalaze s donje strane tijela. Oko ustiju je 5 pari uskih dugih pukotina u kojima se nalaze dišni i spolni organi. Zmijače su većinom odvojena spola, ali su neke dvospolci koji u svakoj spolnoj vrećici imaju po jedan sjemenik i jajnik. Jajašca se većinom razvijaju u moru, kod rijetkih vrsta u tijelu ženke (u vrećicama u pukotinama pokraj ustiju). Naseljavaju kamenito, pjeskovito ili muljevito dno duž cijele jadranske obale. Po danu se skrivaju pod kamenjem i stijenama ili se ukopavaju u pijesak. Mladi primjerci se skrivaju među algama, morskim cvjetnicama, spužvama. Hrane se ostacima uginulih organizama ili su grabežljive, a plijen su im poglavito školjkaši, puževi i rakovi.