Kajman

Kajmani spadaju u rod krokodila, ima ih pet vrsta, žive u rijekama, a među njima se ističe obični kajman i četiri podvrste.

Hrane se ribom, vodenim pticama, krupnim glodavcima, kornjačama i domaćim životinjama.

Nesu jaja koje oprezno čuva ženka u gnijezdu.